ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ตลาดโบราณที่พาทุกคนย้อนเวลากลับไปร่วมร้อยปี เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนริมคลองเนื่องเขตในอดีต ซึ่งเป็นลำคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคนั้นสองฟากฝั่งคลองกระหนาบไปด้วยเรือนไม้และตลาดการค้าระหว่างชุมชนชาวไทย-จีน และเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายทางเรือที่มีสินค้าขึ้นชื่อได้แก่ ข้าวเปลือก ชา น้ำมัน และของสดต่าง ๆ

ครั้นรูปแบบการคมนาคมเปลี่ยนแปลงไป การสัญจรทางน้ำมีบทบาทลดลง ตลาดริมคลองเนื่องเขตจึงซบเซาตามไปด้วย จากชุมชนที่เคยคึกคักมีชีวิตชีวาต้องกลายเป็นชุมชนที่เงียบเหงา จนกระทั่งมาในยุคปัจจุบัน แนวคิดการฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนแห่งนี้จึงจุดประกายขึ้นมา โดยเทศบาลตำบลนครเนื่องเขตที่ร่วมมือกับชาวบ้าน จัดตั้งตลาดโบราณนครเนื่องเขตขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การเดิน ชม ช็อป และชิมของอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของเรือนไม้โบราณที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand