ปชป.เตรียมร้องผู้ตรวจฯชี้ขาดคำสั่งหัวหน้าคสช.

“มาร์ค”เผยปชป.เตรียมร้องผู้ตรวจการฯชี้ขาดคำสั่งหัวหน้าคสช.อาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพ-ผิดกระบวนการ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560  ว่า เบื้องต้น คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมและยกร่างคำร้องในวันนี้ (8 ม.ค.)

เพื่อเตรียมยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ พรรคมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวที่ระบุว่าหากสมาชิกพรรคต้องการเป็นสมาชิกต่อ ให้สมาชิกพรรคทำหนังสือยืนยันแจ้งหัวหน้าพรรค แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ติดต่อระหว่างหน่วยงานอื่นให้ผ่านทางระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ช่องทางนี้กลับไม่ให้ใช้ในการติดต่อระหว่างหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค นอกจากนี้ สมาชิกแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งตนสงสัยว่าหลักฐานคืออะไร ทั้งหลักฐานที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลเสพยา เสพติดไม่เป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews