“โทยามะ” เมืองยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

โทยามะ เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งชายฝั่งริมทะเลญี่ปุ่น หรือภูเขาซุยโชดาเกะที่มีความสูง 2,986 เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โทยามะกำลังเผชิญ คืออัตราประชากรสูงอายุเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ “เมืองยั่งยืน”เป็นแนวคิดเรื่องเมืองที่มีศักยภาพพร้อมที่จะปรับตัว ฟื้นฟู และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม หรือสถานการณ์ด้านการเมือง

ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่นำเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ คือเมือง โทยามะ เมืองเอกของจังหวัดโทยามะ พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น โทยามะ เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งริมทะเลญี่ปุ่น หรือภูเขาซุยโชดาเกะที่มีความสูง 2,986 เหนือระดับน้ำทะเล ในส่วนของอาณาเขตพื้นที่ โทยามะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในบรรดาเมืองเอกของจังหวัดต่างๆ ด้วยพื้นที่ราว 1,240 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 429,000 คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความท้าทายที่โทยามะกำลังเผชิญ คือการเพิ่มขึ้นของอัตราประชากรสูงอายุเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันจำนวนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนอยู่ที่ราวร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรโทยามะทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่กระจัดกระจายซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ และการเดินทางสัญจรของประชาชนโดยมากยังคงมีแนวโน้มพึ่งพิงรถยนต์ส่วนตัวมากกว่าระบบขนส่งมวลชน นายกเทศมนตรีมาซาชิ โมริ ได้นำเอาแนวคิด “เมืองกระชับ” (compact city) มาใช้เป็นเป้าหมายในการปรับโฉมใหม่ของเมือง คำว่าเมืองกระชับในที่นี้ หมายถึงเมืองที่ถูกออกแบบและวางแผนให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและครอบคลุม พร้อมด้วยปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในระยะที่ไม่ห่างไกลกันมาก และถูกผูกร้อยเข้าไว้ด้วยกันด้วยระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews